Upadłość gospodarcza

Upadłość gospodarcza

W roku 2018 w Polsce ponad trzy miliony firm prowadzono jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Oznacza to, że trzy miliony przedsiębiorców podjęło ryzyko niepowodzenia, ryzyko, w wyniku którego za to niepowodzenie odpowiadają całym majątkiem. W splocie różnych okoliczności każdy (dosłownie każdy!) przedsiębiorca może stać się niewypłacalny. W takich sytuacjach utrata płynności finansowej oznacza upadłość. Jeśli jednak w krytycznym momencie przedsiębiorca skorzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów od pomocy zadłużonym, dzięki narzędziu prawnemu jakim jest upadłość gospodarcza, będzie mógł wyjść na prostą.

Terminologia: upadłość gospodarcza a inne upadłości

Na początku wyjaśnijmy, że polskie prawo przewiduje postępowania upadłościowe skierowane do różnych grup interesantów – osób fizycznych, przedsiębiorców; mamy także upadłość na zasadach ogólnych. W prawie upadłościowym nie występuje termin „upadłość gospodarcza” jako taki. Jest to potocznie przyjęte określenie równoznaczne z „upadłością przedsiębiorczą” czy „upadłością przedsiębiorstwa” albo „upadłością przedsiębiorcy”. Wszystkie te określenia odnoszą się do sytuacji, w której upadłość dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną lub przez przedsiębiorstwo (jak choćby spółka z.o.o.). Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze skrótem językowym, posobnym zresztą do tego, który powstał w odniesieniu do upadłości konsumenckiej, odnoszącej się do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Rozwiązanie o szerokim zastosowaniu

Podsumujmy zatem: kto może ogłosić upadłość gospodarczą? Rozwiązanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, do których – zgodnie z definicją z Kodeksu cywilnego – zaliczamy: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową. Przepisy te obejmują więc i jednoosobowe firmy, i większe podmioty, jak: spółki z.o.o., akcyjne, kapitałowe, handlowe, partnerskie. W takim ujęciu zasady upadłości gospodarczej były jednolite dla wszystkich. Zmieniło się to po nowelizacji prawa upadłościowego w marcu 2020 roku – od tego momentu na mocy ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, podpisanej 30 sierpnia 2019 roku przez prezydenta, do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej.

O ogłoszeniu upadłości gospodarczej należy myśleć wówczas, kiedy utracona zostaje zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli kiedy powstaje niewypłacalność. Trudno określić jednoznacznie, kiedy ma to miejsce, dlatego ustawodawca pozwala tu na domniemanie, że mamy do czynienia z niewypłacalnością, kiedy:

  • firma ma co najmniej trzymiesięczne opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań pieniężnych,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadają kwoty zobowiązań, które przewyższają wartość posiadanego przez nie majątku w okresie dłuższym niż 24 miesiące.

Żadna z tych sytuacji nie jest bez wyjścia. Jednak by wyjście znaleźć, najczęściej potrzebne jest profesjonalne przygotowanie i doświadczenie w meandrach prawnych.

Procedura upadłości gospodarczej

Przeprowadzimy Twoją firmę przez procedurę upadłości gospodarczej

Procedura upadłości w przypadku działalności gospodarczej jest sformalizowana i przebiega etapowo. Nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez nią tak, by żadne kwestie nie budziły Twoich wątpliwości, abyś świadomie podejmował decyzje, które dotyczą Twojej firmy. Oto, jak to wygląda krok po kroku.

W tym momencie zapoznajemy się z dokumentacją, którą nam przedstawisz, a na podstawie analizy przedstawiamy plan działania. Jeśli go zaakceptujesz, przystępujemy do pracy.

Przygotowujemy wniosek tak, aby zawierał wszystkie wymagane informacje, dodatkowo przedstawiamy je w sposób działający na Twoją korzyść; od momentu podjęcia współpracy, zajmujemy się wszystkimi kwestiami formalnymi.

Kiedy sąd podejmie decyzję, pomożemy Ci zrealizować postanowienia, wskutek czego upadłość gospodarcza będzie skuteczna. Wiemy z doświadczenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia – dlatego poniżej prezentujemy wyniki prowadzonych przez nas spraw.

Złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną. W wyniku podjętych działań dłużnik podjął jeszcze działalność gospodarczą pod nadzorem syndyka, wypracowując zysk po dwóch latach na poziomie 800 tys. zł. Mając jednak na uwadze, iż zadłużenie wobec wszystkich wierzycieli przekraczało 40 mln. zł, majątek spółki został sprzedany jako całe przedsiębiorstwo a wierzyciele zaspokojeni w wysokości 90%.

Złożyła wniosek o przyśpieszone postępowanie sanacyjne. Sporządzono plan restrukturyzacyjny. Wierzyciele przegłosowali układ i po roku firma nadal prowadzi działalność gospodarczą spłacając wierzycieli (termin 6 letni) w ramach planu restrukturyzacyjnego. Prawdopodobnie spłata wierzycieli nastąpi przed wyznaczonym terminem.

Firma transportowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Po wyznaczeniu syndyka i sporządzeniu planu likwidacyjnego jak też spisu inwentarza przeprowadzono proces likwidacji. Upadłość trwała rok. W wyniku zakończenia postępowania upadłościowego dłużnik został zwolniony z 50% swoich długów.

Mamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam dynamicznie reagować na sytuacje – firm, którym pomogliśmy wyjść z zadłużenia, było dużo więcej. Zapewniamy, że w każdym wypadku współpraca była satysfakcjonująca dla obu stron – nas też cieszą sukcesy naszych Zleceniodawców.

Przedstawimy alternatywne rozwiązanie

Poza upadłością gospodarczą, jako niewypłacalny przedsiębiorca masz do dyspozycji jeszcze jedno rozwiązanie – restrukturyzację. Działania z tego zakresu ukierunkowane są na uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie porozumienia z wierzycielami. Układ ten wymaga przeprowadzenia działań sanacyjnych. Biorąc pod uwagę ich specyfikę, restrukturyzacji nie przeprowadza się we własnym zakresie. Na ogół nad całym procesem czuwają specjaliści od prawa restrukturyzacyjnego, czyli licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni.

Nasi klienci mogą skoncentrować się w 100% na wizji rozwoju swojego biznesu,

my zajmiemy się resztą.

  • compertus_key_visyal23_14

Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Twoja firma trafia w ręce profesjonalistów

Nad procedurą upadłości gospodarczej czuwają specjaliści Compertus o szerokich kwalifikacjach, dzięki którym mogą zabezpieczyć Twoje interesy.

 

Jacek Kondratowicz

Profesjonalista w każdym calu, specjalizuje się w zagadnieniach prawa, ekonomii, restrukturyzacji, ma doświadczenie jako syndyk, likwidator, nadzorca sądowy, a także członek rad nadzorczych i manager w instytucjach finansowych o międzynarodowym zasięgu; do jego kompetencji należą sprawy upadłościowe na różnych zasadach (układowych, likwidacyjnych, sanacyjnych oraz prepack), restrukturyzacyjne, windykacyjne.

Sebastian_Uryn

 

 

Sebastian Uryn

Wszechstronnie podchodzi do zagadnień finansów i ekonomii, dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie doradztwa finansowego i restrukturyzacyjnego. Pod jego nadzorem prowadzone były dedykowane spółkom celowanym projekty Project Finance.

Wieloletnie doświadczenie przekłada się na dogłębne zrozumienie mechanizmów oraz związków prawa, finansów i ekonomii – to daje naszym specjalistom narzędzia, by skomplikowane sytuacje czynić łatwiejszymi do przejścia.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zadłużenie nie powinno marginalizować działalności gospodarczej – przeciwnie, sytuację tę można wykorzystać w konstruktywny sposób, by zrestrukturyzować firmę lub zlikwidować ją w sposób nieobciążający życia osobistego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla wielu przedsiębiorców skorzystanie z upadłości gospodarczej jest procesem trudnym i często niezrozumiałym. Dlatego oferujemy asystę specjalistów Grupy Doradczej Compertus – razem znajdziemy wyjście na prostą.

GRUPA DORADCZA COMPERTUS Sp. z o. o. Sp. Komandytowa

ul. Jerzego Waszyngtona 32 lok. 8U